Select Page

OP 19 augustus heeft onze praktijk deelgenomen aan de praktijkvisitatie voor de mondzorg door de KNMT (koninklijke maatschappij ter bevordering der tandheelkunde).

Als team zijn wij er trots op dat onze praktijk getoetst en gecertificeerd is.

  • De evaluatie van de zorg, de protocollen en vaktechnisch handelen;
  • Het patiëntenperspectief en de patiëntveiligheid;
  • Het functioneren van de praktijk;
  • De professionele ontwikkeling van de tandartsen en medewerkers.